რუსული

ზოგადი რუსული ენის კურსი - 4 საფეხური

საკომუნიკაციო კურსი

 

ჯგუფში: 3-4 სტუდენტი, 

სწავლების ვადა: თითო საფეხური 4-5 თვე.

 

⇓ ფასები ⇓

ინდივიდუალური __________________________________________ 20 ლარი (1 საათი)

ჯგუფის შემთხვევაში კვირაში 3-ჯერ 1 საათი ____________________ 130 ლარი (თვე) 

 

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH