“თისიესის” პედაგოგები კვალიფიციური, უმაღლესი პროფესიული ნიშნით გამორჩეული სპეციალისტები არიან.

  უმაღლესი განათლების დიპლომებთან ერთად ისინი ფლობენ კემბრიჯის უნივერსიტეტის უმაღლესი საფეხურის საერთაშორისო სერთიფიკატებს, პედაგოგთა მეთოდური კვალიფიკაციის საერთაშორისო სერთიფიკატებს, პრაქტიკულ თრეინინგებს.

 • English for Speakers of Other languages (ESOL)                                                                       
 • Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)         
 • Modern English Language Teaching (MELT)
 • Certificate in Teaching English as a Foreign Language
 • Consecutive Interpreter at the training Courses for leaders of Youth Organisations
 • Teaching Knowledge Test:
 • TKT Module 1 – Language and background to language learning and teaching
 • TKT Module 2 – Lesson planning and use of resources for language teaching
 • TKT Module 3 – Managing the teaching and learning process
 • Certificate in Advanced English CAE
 • Certificate of  Proficiency in English CPE
 • Chavchavadze State Institute of Foreign Languages – Department of Simultaneous interpretation
 • Certificate of Business Teacher
 • Certificate of Cambridge Examinations in English for Language Teachers.

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH