ა. საბავშვო პროგრამები 4 საფეხურიანია.

ის ითვალისწინებს ენის     კომპპლექსურ სწავლებას 7 წლიდან 11 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. ლექსიკურ და გრამატიკულ მასალასთან ერთად მასში მოცემულია თამაშები, კროსვორდები, უნარ-ჩვევების სახალისო სავარჯიშოები, აუდიო-ვიდეო და კომპიუტერული ენის სასწავლო პროგრამები.

    

 

ჯგუფში: 4-5 სტუდენტი.

 სწავლების ვადა: თითო საფეხური 4-5 თვე.

 კვირაში 3-ჯერ, 1 საათი

 ლიტერატუტა  (იხ. ბიბლიოთეკა)

ბ. თინეიჯერული პროგრამები

სამუშაო პროცესი

11 წლიდან 16 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის არის განსაზღვრული.

საბავშვო პროგრამებთან შედარებით ითვალისწინებს ინტენსიურ სწავლებას. მასში მოცემულია მოზარდებისთვის საინტერესო თემატიკა და ნაწილობრივ გასართობ-შემეცნებითი სავარჯიშოებიც, ამასთანავე ენის სრულფასოვნად დაუფლების მიზნით მიმდინარეობს სერიოზული წვრთნა ენის სწავლების ხუთივე კომპონენტში – ლექსიკა, გრამატიკა, წერითი თხზულება, მოსმენა, მეტყველება. პროგრამებში ჩადებულია უნარ-ჩვევების სავარჯიშოებიც, რადგან საერთაშორისო გამოცდები ენის ცოდნასთან ერთად უნარ-ჩვევების ცოდნასაც ითვალისწინებს. ჩვენი სტუდენტების უმრავლესობა კი ამ გამოცდებს აბარებენ და იღებენ ენის საერთაშორისო სერთიფიკატებს, რაც მომავალში მათი წარმატებული ცხოვრების გარანტი ხდება.

თინეიჯერების პროგრამა 6 საფეხურისგან შედგება და მოიცავს:

საწყისი

ელემენტარული

საშუალოს წინა

საშუალო

საშუალოზე მაღალი

მაღალი

 ჯგუფში: 3-4 სტუდენტი.

 სწავლების ვადა: თითო საფეხური 4-5 თვე.

 კვირაში 3-ჯერ,1 საათი

 ლიტერატურა (იხ. ბიბლიოთეკა)

 

⇓ ფასები ⇓

საწყისი დონე___________________130 ლარი (თვე)

 ელემენტარული დონე____________130 ლარი (თვე)

 საშუალოს წინა დონე_____________140 ლარი (თვე)

 საშუალო დონე__________________140 ლარი (თვე)

 საშუალოზე მაღალი______________150 ლარი (თვე)

 უმაღლესი დონე_________________160 ლარი (თვე)

TCS - უცხო ენების თბილისის ცენტრალური სკოლა-ს ფოტო.

Share: