აბიტურიენტთათვის ინგლისური ენის ეროვნული გამოცდის მომზადება არის ჩვენი სასწავლებლის ერთ–ერთი პრიორიტეტული საქმიანობა.

საქართველოში განხორციელებულმა განათლების რეფორმამ ინგლისური ენის საუნივერსტეტო გამოცდები ენის სწავლების საერთაშორისო სტანდარტებს დაუქვემდებარა.

უმაღლესი სასწავლებლის მისაღები გამოცდა არის სრული ანალოგი კემბრიჯის უნივერსიტეტის ერთ–ერთი გამოცდის.

ჩვენი კურსდამთავრებულები წარმატებით აბარებენ ბაკალავრის ეროვნულ გამოცდებს;

B2 სერთიფიკატის მფლობელები კი სრულად თავისუფლდებიან მაგისტრატურის და დოქტორანტურის ინგლისური ენის გამოცდისგან.

 

აბიტურიენტთა მომზადება ბაკალავრის ეროვნული გამოცდისთვის

 

ინგლისური ენაგამოცდის მომზადება 2 ნაწილისაგან შედგება

საგამოცდო მოსამზადებელი პროგრამა + ტესტური თრეინინგი.


 
აბიტურიენტთა ჯგუფში არის  3 - 4  სტუდენტი.

 სწავლების ხანგრძლივობა: ერთი აკადემიური წელი;

 კვირაში 3-დღე;  გაკვეთილი 1 სთ.

ლიტერატუტა: (იხ. ბიბლიოთეკა )

 

⇓ ფასები ⇓

 

ინგლისური ენა______________________ 160 ლარი

ინდივიდუალური ___________________ 30 ლარი 1 საათი

 

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH