თქვენი პირადი ინფორმაციის უსაფრთხო შენახვა წარმოადგენს ჩვენს უმთავრეს მიზანს.
ჩვენ ვაცნობიერებთ და პატივს ვცემთ თქვენი კონფიდენციალურობის უფლებას. ჩვენი უმთავრესი მიზანია დავიცვათ მომხმარებლის ყველა პირადული ინფორმაცია. მისი გაცემა იკრძალება სხვა მესამე პირზე, თუ იგი არ წარმოადგენს საკანონმდებლო ორგანოთა დაინტერესების საგანს. ყველა სახის პირადული ინფორმაცია მკაცრად კონტროლდება და საიმედოდაა დაცული.
თუ გაგაჩნიათ რაიმე სახის შეკითხვა ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: info@tcs.ge

ანგარიშის უსაფრთხოება
ყველა ანგარიში ხელმისაწყდომია ერთადერთი მომხმარებლის სახელით და პაროლით. თითოეული მომხმარებელი უნდა ზრუნავდეს საკუთარი ანგარიშის უსაფრთხოებაზე (საიდუმლოდ შეინახოს პაროლი და მომხმარებლის სახელი). პაროლის დავიწყების ან დაკარგვის შემთხვევაში, შესაძლებელია მისი ახლით ჩანაცვლება.
თითოეულ მომხმარებელს შეუძლია ჰქონდეს მხოლოდ ერთი ანგარიში. რეგისტრაციისთვის აუცილებელია სრული სახელი და გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ინფორმაცია და პირადი ნომერი. tcs.ge მომხმარებელს სთავაზობს უსაფრთხოების უმაღლეს ზომებს. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით, რათა სწრაფად მოვახდინოთ რეაგირება და პრობლემის აღმოფხვრა.

რჩევები უსაფრთხოებაზე უსაფრთხოება უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. სწორედ ამიტომ გვინდა გაგაცნოთ უსაფრთხოების ნორმები. სისტემაში შესვლა სცადეთ ჩვენი ვებ გვერდის მეშვეობით და არა სხვა რომელიმე გვერდიდან, რომელიც ამის საშუალებას მოგცემთ. გადაამოწმეთ! თქვენი ბრაუზერის მისამართების ველში უნდა ეწეროს: https://tcs.ge და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიყვანეთ პირადი მონაცემები.

მყარი, სტაბილური და უსაფრთხო სისტემა
სისტემის უნიკალურობიდან გამომდინარე, მისი გატეხვა ან რაიმე სახით დაზიანება ფაქტობრივად შეუძლებელია. ასევე ყველა მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია არის სრულად დაცული. ჩვენ უზრუნველვყოფთ მკაცრ კონფიდენციალურობას.