გერმანული

  • გერმანული ენის კურსები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის:
  •  Sprachdiplom - ის კურსი
  •  Test-Daf - ის კურსი
  •  გერმანული ენის შესასწავლი კურსები ყველა ასაკისთვის A, B, C დონეზე

ჯგუფში: 4-5 სტუდენტი.
სწავლების ვადა: თითო საფეხური 4-5 თვე. 
 კვირაში სამჯერ, 1,5 საათი

⇓ ფასები ⇓

 

Sprachdiplom ____________140 ლარი, კვირაში 3-ჯერ 1,5 სთ.

Test Daf ________________ 180 ლარი, კვირაში 3-ჯერ 1,5 სთ.

A დონე _________________ 120 ლარი, კვირაში 3-ჯერ 1,5 სთ.

B დონე _________________ 140 ლარი, კვირაში 3-ჯერ 1,5 სთ.

C  დონე _________________ 140 ლარი, კვირაში 3-ჯერ 1,5 სთ.

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH