სკოლის ბიბლიოთეკა და სასწავლო პროგრამები

 

 ჩვენს სასწავლებელს წლების მანძილზე დაუგროვდა მდიდარი ბიბლიოთეკა, რომელსაც ყოველწლიურად ვანახლებთ. შეძენილი გვაკვს და სტუდენტებს ვთავაზობთ სწავლებას უახლესი სასწავლო ლიტერატურით, რომელთაც გამოსცემს ბრიტანული თუ ამერიკული ცნობილი გამომცემლობები:

 

 -  Oxford                                 - Macmillan                               - Barron’s

 - Cambridge                            - Penguin                                  - Peterson’s

 - Longman                               - Nelson                                   - Heinemann

 

 - Research & Education Association

 - Arco

 - Cliffs

 

სასწავლო პროგრამები საფეხურების მიხედვით

 

- Inside Out                            - Headway                              - Project

- Cutting Edge                       - Interchange                           - Chatter Box

 -  Streetwise                         - Opportunities                        -  Hotline

 - Language to go                   - Friends                                 - Total English

Grammar Books

 - Round up – Virginia Evons (6 levels)

 - Michael Vince – Brammar Practice for FCE, CAE

 - Thomson and Martinet (2 level).

 - Elaine Walker & Steve Elsworth (4 level)

 - NorthStar – Listening and Speaking

 

ბიზნესის ინგლისური ენა

 

 

Market leader - Lomgman edition (6 levels, from Elementary to Advanced)

Intelligent Business - Longman edition (6 levels, from Elementary to Advanced)

Business English for students - Tbilisi University Press

Business Options - Oxford University Pres (5 levels, from Elementary to Upper-Intermediate) 

Business letters for All -Oxford University Pres (3 levels, from Intermediate to Advanced)  

 

 

  საგამოცდო პროგრამები და კემბრიჯის საერთაშორისო სერთიფიკატები

 

 Pet, FCE, CAE, CPE, IELTS

 - Gold

 - Masterclass

 - Success at First Certificate

 - Fast Track

 - Cambridge Preparation for FCE, CAE

 - Destination B1, B2, C1, C2 

 

აშშ საერთაშორისო სერთიფიკატები

 

 - Barron’s                                - Research & Education Association - TOEFL

 - Peterson’s                             - Arco

 - Macmillan                              - Cliffs

 - Cambridge                            - Longman

 - Heinemenn                            - Oxford

WE BUILD LEARNING                  Member Of the British Council Exams Partnership Programme    "Addvantage"                   THE OFFICIAL PARTNER OF KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISH